MINH CASA có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Quy trình khiếu nại thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về hàng hóa, dịch vụ có thể:

  • Gọi điện đến Hotline 08889 34566.
  • Người mua gửi thư khiếu nại đến địa chỉ:

Công ty TNHH Đầu Tư Minh Casa – Chi Nhánh Tân Bình

Địa chỉ: 86/151 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. HCM

Bước 2: Minh Casa sẽ tiếp nhận các khiếu nại, làm rõ các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Khách hàng, Minh Casa có trách nhiệm tìm ra nguyên nhân khiếu nại và đưa ra phương án giải quyết.

Tùy theo mức độ, tính chất của việc khiếu nại sẽ có biện pháp giải quyết cụ thể.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được khiếu nại của thành viên thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.